PREGUNTAS FRECUENTES

/* Ocultar botón radio */
input[id^="spoiler"]{
display: none;
}
/* Estilo botón clicable */
input[id^="spoiler"] + label {
display: block;
width: 200px;
margin: 0 auto;
padding: 5px 20px;
background: #e1a;
cursor: pointer;
}
/* Estilo botón cuando su INPUT está seleccionado */
input[id^="spoiler"]:checked + label {
color: #333;
background: #ccc;
}
/* Estilo caja SPOILER (inicialmente oculto) */
input[id^="spoiler"] ~ .spoiler {
width: 90%;
height: 0;
overflow: hidden;
opacity: 0;
margin: 10px auto 0;
}
/* Estilo caja SPOILER cuando su INPUT está seleccionado */
input[id^="spoiler"]:checked + label + .spoiler{
height: auto;
opacity: 1;
}